A Szegedi Csonka János Tehetségsegítő Alapítványt 1991-ben hozták létre az iskola tantestületének tagjai és az iskolába járó tanulók szülei.

Az alapítvány célja:

A cél elérése érdekében folytatott tevékenység:

Az alapítvány céljaira rendelt vagyon:

Az alapítványi vagyon felhasználásának jogcímei:

Az alapítvány képviselete:
Az alapítvány kuratóriumának tagjai: elnök, titkár és 3 fő kuratóriumi tag. Az alapítványt a kuratórium elnöke képviseli.

Az alapítvány számlaszáma: 11735005-20345547
Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.
Adószáma: 18457854-1-06

Az adó 1%-ának felajánlásából befolyt összeg 2010-ben 157.138 Ft, aminek felhasználása az alapító okiratban megjelölt célokra történt:

Köszönjük és a jövőben is várjuk támogatásukat.